אביגיל עמנואל

  • Slideimage1
התעשייה
מוסררסוניקס - התכנית האלקטרו-אקוסטית
מתוך החיבור נוצרת מערכת, לכל פעולה השלכה וכל פרט משפיע על האחר.
המיצב מציע בחינה של האפשרות להשתנות, של שיבוש בתוך מערכת קבועה וידועה מראש ושל יכולתו של היחיד להשפיע על הכלל.
המיצב יוצג בפואייה של אולם הקרנף.
צילום: טוני ברג