• Slideimage1
1+1+1
מוסררסוניקס - התכנית האלקטרו-אקוסטית
יצירות אקספרימנטליות שנכתבו לכלי סולו, דואו או טריו, פרי שיתוף פעולה ועבודה מתמשכת של הסטודנטים עם הנגנים המבצעים, ביניהם כמה מן המוזיקאים המובילים בארץ בביצוע מוזיקה אקספרימנטלית. הסטודנטים עושים שימוש בפרטיטורות לא מסורתיות, בשילוב חומרים חוץ מוסיקליים וביסודות פרפורמטיביים בולטים, תוך חיפוש אחר השפה האישית והייחודית של כל אחד מהם.
יוצרים - תלמידי התכנית ללימודים מתקדמים במוזיקה אקספרימנטלית ואמנות הסאונד: אור רימר, יונתן גירון, גליה עייני
נגנים:
שירה לגמן – פסנתר, ניתאי לוי – קלרינט וקלרינט בס, דניאל סולומון – כלי הקשה