כרם נאטור

  • Slideimage1
מסע בזמן
P=0.5 - הגלריה החברתית
כרם נאטור מציג מקבץ רישומים דיגיטליים מתוך הסדרה המתמשכת ע"י ג׳סטר. ג׳סטר הוא שמה של ישות החולקת עם האמן את גופו הפיזי, אבל התנהלותה מונחית על ידי מבנה נפשי שונה. הרישומים המוצגים מתארים דמות גברית עירומה, המזכירה את האמן עצמו, כאשר החזרה על מוטיב הגוף מדגישה את ההקשרים האלגוריים הנלווים לקיומו. שלושת הרישומים מתייחסים לממדים סמליים ומטאפוריים של אזורי אי-ודאות המשתרעים בין מרחבים בינריים.