יואנה בליקמן ודן להיאני

  • Slideimage1
Photographic Circle
בעיות התנהגות - תכנית מיצגים
29/05/2018 - 20:00 , 22:00
30/05/2018 - 20:00 , 22:00
31/05/2018 - 20:00 , 22:00

גן הקסמים
המיצג מתמקד במחול, וידאו וצילום ומבקש ליצור נקודת הצטלבות בין צילום ותנועה. במפגש זה בין שני המדיומים, שבליבו נמצא הקהל עצמו, ילמדו האמנים את המשתתפים את הכוריאוגרפיה ויצרו מחול קולקטיבי אקלקטי.