הראל טרכטרמן

  • Slideimage1
06/06/2017
21:00
מוסררסוניקס - התכנית האלקטרו-אקוסטית
הראל טרכטרמן מביא מבט אל ניסוי מוחי פתוח – הצצה אל ההקשרים היוצרים את תודעתנו תוך כדי הריסתם, ריסוקם, שפיכתם אל המרחב, שינוים, בנייתם מחדש ושליחתם אל האינסוף.

עוד פרוייקטים