• Slideimage1
סימון וכסמוט
גלריות
מיצב הווידאו "שושלת צ'ינג" מקפל בתוכו היסטוריה שלמה – זו של משפחת האמן שידעה פליטת והגירה, וזו של המאה ה-20, שהיא נטועה בה. דיטה וכסמוט, דודה-רבא של האמן, הייתה רקדנית יהודיה בווינה. עם פרוץ מלחמת העולם ה-2 נמלטה לשנחאי עם בעלה ועם רבים אחרים מהקהילה היהודית באוסטריה, ושם מתה ב-1943. שנים אחר כך קיבלה לידיה אחותה, גרטרוד טנגר – סבתו של האמן, שהתחבאה בזמן המלחמה – את עיזבונה של דיטה, חפצים שמהם יצר ואכסמוט את מיצב הווידאו שלו, המוקרן בשני מסכים.
רקדנית בגילומה של לולו עומר נראית כשהיא לובשת ופושטת מעליה חלוקי משי עתיקים משושלת צ'ינג. החלוקים, מעיזבונה של הדודה-רבא, הם מלאכת מחשבת דקדקנית ומרשימה של תפירה ורקמה, כפי שאפשר לראות בתצלומי התקריב המוקרנים במסך השני. במקביל נעה עומר נעה בין כוסות וצלחות שגם הם עברו אל הסבתא בירושה. השזירה שבין חפצים מהסיפור המשפחתי שלו, דרך סדרת הפעולות של הרקדנית – לבישה, פשיטה, טקס הכנת תה – מעלה את המימד המאגי הכרוך בחפצים כקפסולות של זמן האוצרות סיפורי חיים, היסטוריה, מסורת וערך רגשי.

עוד פרוייקטים