טרנסלוקציה

מה קורה כשאמנים נכנסים למעבדה ומתחילים לעבוד עם חומרים חיים כמו בקטריות, גידולים או הדמיות גופניות? מה קורה כשאמנים עורכים ניסויים בסביבה הביתית, משתמשים בגופם שלהם או בחומרים ובשיטות מחקר השאובים ממדעי הטבע?
כהמשך תמתי לפסטיבל מוסררה מיקס 15, שבו פיתחנו את רעיון ה"קיומנות" כמקום שבו הקיימות נפגשת עם פרקטיקות אמנותיות, הפסטיבל השנה יעסוק בהרחבה של מושג ה"טרנסלוקציה" (translocation) תוך הצצה לעולם הביו-ארט. מושג הטרנסלוקציה לקוח מעולם הגנטיקה, שם הוא מתאר החלפה של מקטע גנטי בשלמותו בין שני כרומוזומים שונים. טרנסולקציה היא לכן מוטציה גנטית, אך היא שכיחה יחסית בבני האדם ולרוב איננה נחשבת כמסוכנת.
הפסטיבל מציג עבודות המתייחסות לתופעות ביולוגיות באופן ישיר, פרי של שיתוף פעולה עם אנשי מדע, עבודות שנוצרו בתנאי מעבדה או כאלה המאמצות שיטות מחקר מדעיות. לצד אלה נציג עבודות המרחיבות את מושג הטרנסלוקציה תוך הסטה של המובן הביולוגי למרחבים חוץ-מדעיים. אלה כוללות פעולות במרחב הציבורי, התקה של מקומות, התרחשויות וזהויות, תופעות של נדידה ויצירת מציאות, וכן בדיקה של יחסי הגומלין בין האדם לשאר מיני האורגניזמים.
עם העיסוק ברבדים האסתטיים והמושגיים של עולמות אלו, רבות מן העבודות מתייחסות אל הפן האתי של עולם המחקר ושל השימוש בנושאי המחקר – חיות ובני אדם.
בפסטיבל השנה יציגו כארבעים אמנים מקומיים ובינלאומיים לצד סטודנטים מבית הספר לאמנות מוסררה. כחלק מתפיסת העולם שלנו, ניתן מקום נרחב לעבודות המבוססות על מעורבות פעילה של הקהל ועל רמות שונות של אינטראקטיביות חיה או בשילוב מערכים דיגיטליים.
רבים מהאמנים יהיו נוכחים בזמן הפסטיבל ויפתחו ערוצי תקשורת מגוונים כגון שיחות, הרצאות וסדנאות שהקהל יהיה מוזמן לקחת בהם חלק.

אבי סבג
אוצר ראשי

שרון הורודי
אוצרת התערוכה המרכזית