Restart Party in JerusaLab

  • Slideimage1
Workshop
מסיבת התיקונים!
פסולת אלקטרונית היא אחד מזרמי הפסולת בעל הצמיחה המהירה ביותר במדינות רבות ובינהן ישראל. בעוד המיחזור חשוב, אנחנו רוצים להתערב לפני שזורקים לאשפה - ע"י מתן השראה לאנשים לקנות משהו שיחזיק לאריכות ימים ולהסיט מוצרי אלקטרוניקה מלהפוך לפסולת. אנחנו רוצים לעזור לאנשים ללמוד לתקן את המוצרים האלקטרוניים שלהם באירוע קהילתי.

הרעיון פשוט:
1. מביאים דברים שהתקלקלו לכם בבית ואין מה לעשות איתם אבל חבל לזרוק
2. מנסים לתקן אותו ביחד ובדרך לומדים איך דברים עובדים
3. אם הצלחנו, מעולה! לא צריך לקנות חדש!
4. אם לא הצלחנו, נוכל למצוא רעיונות לדברים שאפשר לבנות מהמכשיר המקולקל


מה כדאי להביא?
• מכשירי חשמל קטנים (טוסטרים, קומקומים וכו')
• מחשבים (ניידים ונייחים)
• מסכים! יש לנו מומחה מיוחד שהתנדב לתקן מסכים
• מכשירים אלקטרונים בגדלים שונים

מוזמנים להציע עוד רעיונות...
הכניסה חופשית
Artist Site