DIY - Microclimate Workshop

  • Slideimage1
  • Slideimage1
  • Slideimage3
Workshop
סדנאות DIY עיצוב וגינון מיקרו אקלים - קולקטיב אנייה בפסטיבל מוסררה מיקס.
במקביל להקרנת המדריכים המצולמים: גדל/ הרכב/ עשה זאת בעצמך/ קיימות עירונית"
קולקטיב אנייה יארח סדנאות DIY של קיימות עירונית למבוגרים יותר או פחות.
זו הזדמנות לרקוח פצצות זרעים, ליצור כיסוני הנבטה או גינה מרחפת.
תוכשרו להיות סוכני ידע ותספרו לכולם - יום אחד נחיה כולנו בערים יצרניות ובריאות.

פצצות זרעים
כדורים קטנים של זרעי פרחי בר עונתיים,
השליכו אותם למגרש נטוש, הטמינו בקרקע עזובה,
הפכו את החצרות האחוריים לקרקע לצמיחה עירונית
פעולת גרילה להקמת גן עדן לדבורים ומאביקים אחרים.

כיסוני הנבטה
לקנות עציצים זה החדשות של אתמול.
נפלתם על עגבניה טעימה במיוחד?
קצת מצע גידול וקרעי עיתון הם כל הדרוש
להנביט שדה שלם של עגבניות לכם ולשכנים.

גינה מרחפת
לנדחסים בדירות פיצקוליות
ואלו האוהבים עציצים בגובה העיניים,
קבלו את כל הכלים לגינה מנותקת מהקרקע.
ורטיקלי זה האורגני החדש.